Klachten en kwaliteitsstatement

Omschrijving

Vacanceselect besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de kwaliteit van het aanbod. Zo zijn alle accommodaties binnen het assortiment persoonlijk geïnspecteerd door de inkopers. De wensen en eisen van de Nederlandse vakantieganger gelden daarbij als uitgangspunt. Daarnaast voert Vacanceselect jaarlijks kwaliteitscontroles uit om de bestemmingen te toetsen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Last-but-not-least wordt iedere vakantiegast van Vacanceselect uitgenodigd om na een vakantie een waardering/beoordeling te geven omtrent de vakantiebestemming en –accommodatie. Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid, van mening zijn dat de beschrijving van uw bestemming op deze website niet overeenkomt met uw vakantie-ervaring, dan wordt het zeer op prijs gesteld wanneer u dat meldt. Er wordt veel waarde gehecht aan uw oordeel. Zo kan Selectcamp de kwaliteit van het aanbod telkens blijven verbeteren. U kunt indien gewenst gebruik maken van de klachtenregeling van Vacanceselect. Wij maken onderscheid tussen klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van een verblijf.

Een klacht voorafgaand aan uw vakantie
Hieronder vallen klachten onder over bijvoorbeeld ontevredenheid over het boekingsproces, website, informatieverstrekking of service van Vacanceselect.

Een klacht naar aanleiding van uw verblijf in één van onze accommodaties
Indien u meent een klacht te hebben over de accommodatie dient u eerst uw klacht voor te leggen aan de accommodatieverschaffer of receptie teneinde hem in staat te stellen de klacht onmiddellijk te verhelpen. Indien u samen niet tot een oplossing komt, verzoeken wij u contact op te nemen met Vacanceselect, zodat wij zo snel mogelijk tot een voor u tevredenstellende oplossing kunnen komen. Wij wijzen u erop dat contactopname buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen en ernstige klachten.

Niet in het buitenland gemelde klachten die niet telefonisch of schriftelijk door één van onze medewerkers zijn beantwoord, worden achteraf in Nederland niet geaccepteerd. Uw klacht moet uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Vacanceselect worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
Klachten kunnen uitsluitend ingediend worden middels ons klachtenformulier. Zie onderaan de pagina voor de link naar het klachtenformulier.

Wanneer wij uw klacht ontvangen hebben krijgt u binnen 5 werkdagen van de afdeling Consumentenbelangen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van uw klacht zal verlopen.

Uiteraard doen we er alles aan om uw klacht op een goede manier te beantwoorden. Bent u uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen (www.sgc.nl).

Vragen
Voor meer informatie over het indienen van een klacht of bij het invullen van het formulier kunt u telefonisch contact opnemen met onze reserveringsafdeling. Telefoonnummer: 072 5 183 183.

Klik hier voor het klachtenformulier